Nagrody:

Janusz Koniusz, Po wyjściu z arki [poezje], wydawca: ORGANON, Zielona Góra 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwik Ireneusz Lipnicki, Pan Iko. Powieść na wtorek, wydawca: "Arsenał", Gorzów Wlkp. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Beata Igielska, Bon voyage i inne opowiadania, wydawca: "Arsenał", Gorzów Wlkp. 2007       

Katarzyna Jarosz-Rabiej, Dorosnąć do bólu [poezje], wydawca: ORGANON, Zielona Góra 2007

Janusz Koniusz, Po wyjściu z arki [poezje], wydawca: ORGANON, Zielona Góra 2007

Ludwik Ireneusz Lipnicki, Pan Iko. Powieść na wtorek, wydawca: "Arsenał", Gorzów Wlkp. 2007

Bronisława Raszkiewicz, Welon na wiśniach [poezje], wydawca: Bronisława Raszkiewicz, Zielona Góra 2007               

Marzena Więcek, Gra w cyrkiel [poezje], wydawca: "Pro Libris", Zielona Góra 2007

 

Design by FxDesign specjalista seo