Nagroda:

Krzysztof Fedorowicz, Grünberg [powieść], wydawca: Libron, Kraków 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom za debiut literacki:

Artur Wodarski, Chrząszczenie [poezje], wydawca: "Miniatura", Kraków 2012

Dyplom honorowy za całokształt twórczości:

Kazimierz Furman, pośmiertnie, w związku z ukazaniem się zbioru wierszy rozproszonych poety Niedomówienia pod redakcją Edwarda Jaworskiego (redaktor naczelny), Marzeny Wysockiej i Danuty Zielińskiej, wydawca: WiMBP im. Z. Herberta, Gorzów Wlkp. 2012                                                  

Dyplom za walory edytorskie:

Zygmunt Marek Piechocki, autor pomysłu wizualnego i wydawca książki własnego autorstwa W pobliżu rozumienia. Tryptyk okazjonalny, Gorzów Wlkp. 2012

Nominacje:

Krzysztof Fedorowicz, Grünberg [powieść], wydawca: Libron, Kraków 2012

Dorota Grzesiak, Kiedy grasz [poezje], wydawca: "Druk-Ar", Bytom Odrzański 2012

Jerzy Hajduga, Powieki wieków[ poezje], wydawca: "Nowa Pracownia", Poznań 2012

Agnieszka Moroz, Aneks do gier. Wybór wierszy, wydawca: "Sonar", Gorzów Wlkp. 2012

Czesław Sobkowiak, Powieść ze snu [ poezje], wydawca: "Aprint",  Zielona Góra 2012

 

Design by FxDesign specjalista seo