Nagroda:

Mirosław Kuleba, Enographia Thalloris [eseje], wydawca: Fundacja Gloria Monte Verde, Zielona Góra 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom honorowy za całokształt twórczości:

Zdzisław Morawski (1926-1992), pośmiertnie, w związku z ukazaniem się tomu Rzecz o dorzeczności. Wiersze 1959-1992 w wyborze i układzie Ireneusza Krzysztofa Szmidta, wydawca: Związek Literatów Polskich. Oddział: "Sonar Literacki", Gorzów Wielkopolski 2013

Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę:

Fundacja Gloria Monte Verde za edycję książki Mirosława Kuleby Enographia Thalloris, Zielona Góra 2013

Nominacje:

Jerzy Fryckowski, Chwile siwienia [poezje], wydawca: "TAWA", Chełm 2013 Mirosław Kuleba, Enographia Thalloris [eseje], wydawca: Fundacja Gloria Monte Verde, Zielona Góra 2013

Maria Sidorska-Ryczkowska, Klucze do rzeki [opowiadania], wydawca: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2013

Czesław Sobkowiak, Rzeka powrotna. Zapiski i małe prozy, wydawca: Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 2013

Małgorzata Stachowiak-Schreyner, Jestem, która Jesteś, [poezje], wydawca: ORGANON, Zielona Góra 2013

 

Design by FxDesign specjalista seo