Lubuskie Wawrzyny 2021

 

Lubuski Wawrzyn Literacki w kategoria Proza

Alfred Siatecki, Szwindel w Grünbergu, Zielona Góra 2021 (Wydawca Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA)

 

Nominacje:

Przemysław Piotrowski, Krew z krwi, Warszawa 2021 (Wydawnictwo Czarna Owca).

Mariusz Sobkowiak, Opowieści z czasów zarazy, Gorzów Wielkopolski 2021 (Wydawca Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM w Gorzowie Wielkopolskim).

 

Lubuski Wawrzyn Literacki w kategoria Poezja

Jarosław Barańczak, Znak, Zielona Góra 2021 (Wydawca Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze)

 

Nominacje:

Maria Jolanta Fraszewska, Płonące języczki. Wiersze wyświetlane elektronicznie na murach kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie w latach 2013-2019, Zielona Góra 2021 (Wydawnictwo Organon)

Maria Borcz, W gąszczu niebieskich migdałów, Warszawa 2021 (Wydawnictwo Pisarze.pl)

 

Kapituły LWL przyznały dyplomy za opracowanie edytorskie, które otrzymują:

Krzysztof Ziemski, Konteksty nieodległe, Zielona Góra 2021 (Wydawca Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA)

Igor Myszkiewicz, Ilustrowana kronika Zielonej Góry. The Illustrated Chronicle of Zielona Góra, Zielona Góra 2021 (Wydawca Stowarzyszenie Forum Art.)

 

Kapituły LWL przyznały także Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości

Irena Zielińska

Zbigniew Kozłowski

 

Kapituły LWL postanowiły przyznać Dyplom oraz nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro), którą otrzymuje:

Natalia Haczek, Głód, Zielona Góra 2021 (Wydawca Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA)

 

Lubuski Wawrzyn Naukowy

Przemysław Słowiński, W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej, Gorzów Wielkopolski 2021 (Wydawca Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Nominacje:

Leszek C. Belzyt, Zielona Góra około 1700 roku. Struktura ludności w świetle spisów podatkowych, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Marek Biszczanik, Grünberg in Schlesien. Językowy obraz dziejów miasta w monografii Hugona Schmidta (1922) i jego źródłach. Studium filologiczne. Część I. O języku kronik i dokumentów do roku 1740, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

Kapituła 17. Lubuskiego Wawrzynu Naukowego przyznała Nagrodę Rektora UAM

w Poznaniu za Najlepszą książkę popularnonaukową 2021 - Srebrne pióro dla laureata

w tej kategorii ufundował Rektor UAM w Poznaniu. Najlepszą książką popularnonaukową 2021 zostaje:

Bartłomiej Gruszka, Atelier fotograficzne w dawnej Zielonej Górze (Grünberg in Schlesien), Zielona Góra 2021 (Wydawcy Fundacja Tłocznia w Zielone Górze, Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego postanowiła przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2021:

Stowarzyszeniu Forum Art za książkę Igora Myszkiewicza Ilustrowana kronika Zielonej Góry.  The Illustrated Chronicle of Zielona Góra, Zielona Góra 2021

 

Laureatem Nagrody Czytelników zostaje:

Edward Jabłoński, Kulturalna Nowa Sól. Z dziejów zakładowych i miejskich domów kultury 1946-2010, Nowa Sól 2021 (Wydawca Muzeum Miejskie w Nowej Soli)

 

Nagroda specjalna Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak:

Przemysław Piotrowski - za szczególną aktywność twórczą i książki cieszące się uznaniem czytelników, obecne w krajowym obiegu czytelniczym

 

 

Design by FxDesign specjalista seo