Link do formularza, poprzez który każdy może oddać głos na wybraną przez siebie książkę plebiscycie w online „Nagroda Czytelników” edycja 2024:
 
 
Do konkursu dopuszczone zostały tylko książki spełniające wymogi formalne określone w regulaminach „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2023”, „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2023” oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2023.
Konkurs rozpoczyna się 5 lutego 2024 roku o godz. 12.00.
Podczas plebiscytu każdy czytelnik może oddać tylko jeden głos.
Zakończenie konkursu nastąpi 20 lutego 2024 roku o godz. 20.00.
 
Regulamin: tutaj
Design by FxDesign specjalista seo