Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Literackiego:

Kategoria proza

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca Kapituły) – polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Kieruje Zakładem Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, od 2016 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Kieruje zespołem realizującym międzyuczelniany projekt „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, pełni funkcję redaktora naukowego serii „Nowy Regionalizm w badaniach Literackich" (TAiWPN "Universitas" Kraków). Zajmuje się teorią literatury, poezją współczesną i regionalizmem w badaniach literackich. W roku 2018 otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Laureatka wyróżnienia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2006 za dokonania krytyczno-literackie i Nagrody Andrzeja Waśkiewicza Związku Literatów Polskich (2019).

Justyna Sobolewska (członek Kapituły)– krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana na stałe z tygodnikiem „Polityka”, współpracuje z TVP Kultura. Wcześniej pracowała w „Przekroju” i „Dzienniku”. Autorka zbioru esejów Książka o czytaniu (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza Moja kochana, dumna prowincja (2017) i biografii Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu (2020). Współautorka książki Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021, Osnova). Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM (członek Kapituły) – polska literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Kapituły “WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur” przyznawanej przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką m.in. monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945–1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001) oraz zbioru szkiców o pograniczu polsko-niemieckim (Kostiumy, figury, dekoracje. Szkice z pogranicza, Olsztyn 2018). Opracowała tomy antologii reportaży i felietonów; jest redaktorką kilku prac zbiorowych. Publikuje m.in. w „Ruchu Literackim”, „Anthroposie?”, „Tematach z Szewskiej”, „Napisie”.

Kategoria poezja

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (przewodniczący Kapituły) – doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicysta. Członek redakcji kwartalnika „Więź" i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi". Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad" im. bp. Jana Chrapka w roku 2018. Autor wielu książek, m.in. wydanych w Bibliotece „Więzi": Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Emaus. Tajemnice dnia ósmego, Posty. Mieszka w Zielonej Górze.

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr (członek Kapituły) – historyk literatury polskiej, regionalista, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UW, w którym kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Autor książek m.in. Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (Wrocław 2019) oraz wstępu i opracowania Wyboru prozy Tadeusza Różewicza w serii Biblioteki Narodowej (Wrocław 2021). W latach 1996–1999 kierował działem krytyki pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Jako recenzent współpracuje z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra”.

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (członek Kapituły) – poetka, polska filolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, specjalistka w zakresie historii języka polskiego i językoznawstwa. Autorka prac o historii języka polskiego, w tym monografii poświęconych wpływom łaciny na polszczyznę. Interesuje ją językoznawstwo kognitywne, leksykografia, semantyka tekstu, frazeologia i paremiologia oraz funkcja barw w języku. Autorka tomików poetyckich, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Od 2004 należy do Związku Literatów Polskich.

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego:

 
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski) – przewodniczący Kapituły
 
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – członek Kapituły
 
dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – członek Kapituły
 
prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) – członek Kapituły
 
dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze) – członek Kapituły
 
 
Design by FxDesign specjalista seo