Lubuski Wawrzyn Literacki

 

Prof. US dr hab. Jerzy Madejski (przewodniczący)

Uniwersytet Szczeciński

krytyk, recenzent

 

Justyna Sobolewska

krytyczka literacka, pisarka, dziennikarka

 

dr Anna Marchewka

Uniwersytet Jagielloński

literaturoznawczyni, krytyczka literacka

 

Lubuski Wawrzyn Naukowy

 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski (przewodniczący)

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Polonicum w Słubicach

 

Dr Przemysław Bartkowiak

Koordynator Lubuskich Wawrzynów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

 

Dr Paweł Kalisz

Sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

 

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski

 

 Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (przewodnicząca)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Tomasz Lis

dziennikarz telewizyjny i prasowy

redaktor naczelny tygodnika "Newsweek Polska"

 

Prof. UP dr hab. Grzegorz Nieć

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

 

Roman Wojciechowski

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie

 

Anna Polus

Sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego

Zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

 

 

Design by FxDesign specjalista seo